Драган Николовски

Историја

03 април, 2016 4.29 KB csv 77f9a26a7c9b321655f1c118765e3878

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈЗУ Здравствен дом Битола

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизна штедна книшка, "EUR 3.300, 00", Стопанска банка, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска штедна книшка, "денари 92.500, 00", Стопанска банка континуирано, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "EUR 2.000, 00", ТТК банка 2008 година, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "EUR 2.500, 00", Стопанска банка 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизна штедна книшка, "EUR 2.700, 00", ТТК банка 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарска штедна книшка, "денари 322.500, 00", Стопанска банка континуирано, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "AUD 2.000, 00", Стопанска банка 2008, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 30.500, 00", Стопанска банка 2008, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Заем, "300.000, 00 денари", 2008 година,

Долгови, Личен имот, Кредит, "376.903, 00 денари", 2007 година 2012 година,

Долгови, Личен имот, Кредит, "5.560, 00 евра", 2008 година 2010 година,

Други приходи, Имот на брачен другар, камата, "20.000, 00 денари", континуирано,

Други приходи, Имот на деца, камата, "45.000, 00 денари", континуирано,

Други приходи, Имот на деца, камата, "9.000, 00 денари", ,

Други приходи, Личен имот, камата, "5.000, 00 денари", континуирано,

Други приходи, Личен имот, рента-земја, "6.000, 00 денари", 3 години,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "400.000, 00 денари", 1.521 м2 КО Крклино 2002, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "600.000, 00 денари", 3.859 м2 КО Крклино 2002, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "4.000.000, 00 денари", 230 м2 Битола 1959, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "1.000.000, 00 денари", 24.495 м2 КО Ивањевци 1979, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа за одмор со двор, "2.000.000, 00 денари", 750 м2 КО Трново 1986, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Машини и друга опрема, "100.000, 00 денари", машина Кибри 1989/1989, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "240.000, 00 денари", Даеву Матиз 2005/2008, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "150.000, 00 денари", Лада Самара 2000/2000, Стекнување со договор за купопродажба