Никола Дујовски

Историја

04 јануари, 2022 2.26 KB csv 38482179cfb338fa0116e407152c0d99 спореди
02 октомври, 2017 2.04 KB csv a7cfbcc20875496758fa68cf4caff0ee спореди
20 јули, 2017 2.04 KB csv 536c2e34fe43ada2e2fe2dc05533a8d8

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Декан > Факултет за безбедност

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, 14.765.00 ЕУР, Стопанска Банка АД Скопје редовноо работење, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "480.000, 00", Стопанска Банка АД Скопје редпвно работење, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Заем, "2.000.000, 00", 2021 2026,

Друг имот, Личен имот, Пред договор за купување на стан, "5.240.000, 00", , Стекнување со договор за купопродажба

Други приходи, Личен имот, Надомест за Претседател на ИО, "25.000, 00", "месечмо, почнувајќи од август 2018",

Други приходи, Личен имот, Приход од ангажман на проект, "362.487, 00", 2020,

Други приходи, Личен имот, Приход од ангажман на проект, "78.036, 00", 2020,

Недвижен имот, Личен имот, Двор, "300.000, 00", 217 м2 Берово 2015 целосно, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "1.000.000, 00", 1082 м2 Берово 2015 целосно, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "3.300.000, 00", 133 м2 Берово 2015 целосно, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "538.000, 00", 580 м2 Берово 2015 целосно, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "4.000.000, 00", 61 м2 Скопје 2010 целосно, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "1.000.000, 00", Мицубиши АSX 2016/2016, Стекнување со договор за купопродажба