Сашо Василевски

Историја

03 април, 2016 2.88 KB csv b02a1c65a5e7ef5d979969332a3b6a2a

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > АД,,МЕПСО,,-СКОПЈЕ

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=8...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Орочен денарски депозит, "ЕУР 10.000, 00", Охридска банка АД Скопје 2015, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "EUR 10.000, 00", Охридска банка АД Скопје 2015, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "EUR 120.839, 00", Охридска банка АД Скопје 2015, Стекнување со договор за купопродажба

Друг имот, Личен имот, Заштеда, "3.410.000, 00", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, Хонорар, "100.000, 00 денари", годишно,

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа за одмор, "350.000, 00 денари", 50 м2 Тетово 2007 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "310.000, 00 денари", 60 м2 Тетово 2006 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "9.300.000, 00 денари", 169 м2 Скопје 2012 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "7.750.000, 00 денари", 121 м2 Скопје 2003 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "560.000, 00 денари", 1997, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "682.000, 00 денари", 2001, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Заеднички имот, Благородни метали, "620.000, 00 денари", "Злато, Сребро -/-", Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "372.000, 00 денари", Сеат Кордоба 2001/2001, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Уметнички и колекционерски предмети, "93.000, 00 денари", Уметнички слики -/2002, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "320, 00 денари", 389 1996, Стекнување на друг начин