Бранко Саламаев

Историја

02 септември, 2018 1.42 KB csv e6d7984c8994ed0d9a5f031d6dfd8e0f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈОУ Дом на култура Бранд Петрушев

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "101.298, 00", 2017 2022,

Недвижен имот, Заеднички имот, Непрецизиран имот, -, 1012 м2 КО Богданци 2015 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Непрецизиран имот, -, 1284 м2 КО Богданци 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Непрецизиран имот, -, 1847 м2 КО Богданци 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Непрецизиран имот, -, 2533 м2 КО Богданци 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Непрецизиран имот, -, 686 м2 КО Богданци 2015 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Непрецизиран имот, -, 977 м2 КО Богородица 2015 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Непрецизиран имот, -, 1575 м2 КО Богородица 2015 1/1, Стекнување со наследство