Симона Лекароска

Историја

03 април, 2016 1.17 KB csv 8cbae88bf7181e8abebe74ce46deab65

Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "615.000, 00 денари", 2013 8 години,

Друг имот, Личен имот, Накит, "300.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Уметнички слики, "180.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Личен имот, Плата, -, месечно,

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "50.000, 00 денари", Веспа Бенели 1998/2004, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "60.000, 00 денари", Пунто 1998/2005, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на сестра, Моторни возила, "180.000, 00 денари", Форд Фусион 2002/2013, Стекнување со договор за купопродажба