Андреј Јосифовски

Историја

04 јануари, 2022 3.73 KB csv 3806c081419c4cea48060c52044f990b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Агенција за пошти

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на родители, Девизен депозит, "8.000, 00", Комерцијална банка 2020, Стекнување со наследство

Банкарски депозити, Имот на родители, Денарски депозит, "1.099.000, 00", Комерцијална банка 2020, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "1.659.238, 00", 38 м2 Охрид 2020 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "2.159.500, 00", 63 м2 Скопје 2010 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "5.693.194, 00", 72 м2 Скопје 2019 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, градежно изградено земјиште, "300.000, 00", 12 м2 Скопје 2019 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 1023 м2 КО Куманово - 2/7, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 1265 м2 КО Куманово - -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 1267 м2 КО Куманово - -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 1357 м2 КО Куманово - 2/7, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 13807 м2 КО Куманово - 2/7, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 2494 м2 КО Куманово - 2/7, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 254 м2 КО Куманово - -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 2965 м2 КО Куманово - 2/7, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 31 м2 КО Куманово - -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 313 м2 КО Куманово - 2/7, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 313 м2 КО Куманово - 2/7, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 46 м2 КО Куманово - 2/7, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 50 м2 КО Куманово - 2/7, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, нема пријавено, -, 779 м2 КО Куманово - -, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "250.000, 00", Сузуки Селерио 2015/2015, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "550.000, 00", Сузуки Витара 2015/2015, Стекнување со договор за купопродажба