Стојне Крстевски

Историја

25 октомври, 2019 897 B csv e4bda5ba812415fddc26e32078df1db0

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење > ЈКП „Чист Ден“ Ранковце, Крива Паланка

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "1.227.917, 00", 100.649 м2 с. Петралица 2018 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа со земјиште, "300.000, 00", 1327 м2 с. Петралица 2016 -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа со земјиште, "1.800.000, 00", 953 м2 с. Петралица 1994 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "50.000, 00", Фиат Пунто 1999/2019, Стекнување со договор за купопродажба