Издадени одобренија за градење, согласно Номенклатурата на градежни објекти, по број и предвидена вредност, по месеци

Историја

17 октомври, 2019 208.54 KB csv bd0f7d9d5ce9388360b00c8a90ab518d спореди
08 септември, 2019 207.07 KB csv 36929a0ad6a121ec4c141c3110d55fd6 спореди
01 септември, 2019 205.58 KB csv 93c289e2827e5798fd53e69dcab00771 спореди
03 мај, 2019 199.65 KB csv eef5436d50f485bae48955df437c6bfb спореди
07 февруари, 2019 195.21 KB csv dbdce804d709f50fbdcc94a675bb1750 спореди
02 септември, 2018 187.79 KB csv 2ce95430db483f1234786a0df354455d спореди
08 јули, 2018 184.82 KB csv a4eb0651d3208a0f4722f787c69c54e4 спореди
10 мај, 2018 181.86 KB csv c3d454f9a0539276bfa773a0f4f965c7 спореди
29 март, 2018 180.38 KB csv 1b17ba61eab3af3841e5e07b852aee12 спореди
09 декември, 2017 175.94 KB csv f960a1fae768bd22782859bad912f1c9 спореди
19 ноември, 2017 174.46 KB csv 8d4b260a704a8a4cc7ee03a93f70afd8

Каталог на отворени податоци

Завод за статистика > Градежништво > Месечни податоци за градежништво


оригинална адреса: http://makstat.stat.gov.mk/PXWeb/api/v1/mk/MakStat...


Преглед:

Видови градежни објекти и работи, Месец, value

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М01, 193

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М02, 210

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М03, 327

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М04, 321

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М05, 374

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М06, 284

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М07, 281

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М08, 317

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М09, 279

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М10, 209

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М11, 296

Вкупен број на издадени одобренија, 2008М12, 372

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М01, 236

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М02, 233

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М03, 267

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М04, 263

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М05, 220

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М06, 252

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М07, 259

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М08, 225

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М09, 236

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М10, 269

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М11, 311

Вкупен број на издадени одобренија, 2009М12, 303

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М01, 154

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М02, 212

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М03, 295

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М04, 233

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М05, 222

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М06, 253

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М07, 230

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М08, 267

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М09, 268

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М10, 191

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М11, 241

Вкупен број на издадени одобренија, 2010М12, 288

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М01, 172

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М02, 173

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М03, 195

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М04, 220

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М05, 231

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М06, 228

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М07, 210

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М08, 191

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М09, 212

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М10, 268

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М11, 240

Вкупен број на издадени одобренија, 2011М12, 256

Вкупен број на издадени одобренија, 2012М01, 169

Вкупен број на издадени одобренија, 2012М02, 174

Вкупен број на издадени одобренија, 2012М03, 210

Вкупен број на издадени одобренија, 2012М04, 200

Вкупен број на издадени одобренија, 2012М05, 245

Вкупен број на издадени одобренија, 2012М06, 249

Вкупен број на издадени одобренија, 2012М07, 242

Вкупен број на издадени одобренија, 2012M08, 272

Вкупен број на издадени одобренија, 2012M09, 266

Вкупен број на издадени одобренија, 2012M10, 258

Вкупен број на издадени одобренија, 2012M11, 232

Вкупен број на издадени одобренија, 2012M12, 277

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M01, 181

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M02, 219

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M03, 231

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M04, 241

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M05, 209

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M06, 180

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M07, 179

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M08, 140

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M09, 121

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M10, 147

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M11, 182

Вкупен број на издадени одобренија, 2013M12, 239

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M01, 140

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M02, 212

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M03, 253

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M04, 205

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M05, 194

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M06, 169

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M07, 209

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M08, 155

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M09, 264

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M10, 241

Вкупен број на издадени одобренија, 2014M11, 281

Вкупен број на издадени одобренија, 2014М12, 305

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М01, 236

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М02, 226

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М03, 238

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М04, 210

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М05, 186

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М06, 186

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М07, 359

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М08, 206

Вкупен број на издадени одобренија, 2015M09, 316

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М10, 326

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М11, 318

Вкупен број на издадени одобренија, 2015М12, 336

Вкупен број на издадени одобренија, 2016М01, 263

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M02, 335

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M03, 196

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M04, 228

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M05, 292

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M06, 274

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M07, 256

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M08, 249

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M09, 297

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M10, 291

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M11, 363

Вкупен број на издадени одобренија, 2016M12, 333

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M01, 368

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M02, 363

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M03, 384

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M04, 259

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M05, 241

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M06, 230

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M07, 205

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M08, 232

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M09, 222

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M10, 400

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M11, 229

Вкупен број на издадени одобренија, 2017M12, 257

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M01, 189

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M02, 177

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M03, 211

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M04, 249

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M05, 222

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M06, 205

Вкупен број на издадени одобренија, 2018М07, 276

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M08, 192

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M09, 219

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M10, 276

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M11, 292

Вкупен број на издадени одобренија, 2018M12, 292

Вкупен број на издадени одобренија, 2019M01, 307

Вкупен број на издадени одобренија, 2019M02, 153

Вкупен број на издадени одобренија, 2019M03, 277

Вкупен број на издадени одобренија, 2019M04, 240

Вкупен број на издадени одобренија, 2019M05, 222

Вкупен број на издадени одобренија, 2019M06, 202

Вкупен број на издадени одобренија, 2019M07, 284

Вкупен број на издадени одобренија, 2019M08, 210

"1 Високоградба, број", 2008М01, 157

"1 Високоградба, број", 2008М02, 180

"1 Високоградба, број", 2008М03, 260

"1 Високоградба, број", 2008М04, 268

"1 Високоградба, број", 2008М05, 291

"1 Високоградба, број", 2008М06, 226

"1 Високоградба, број", 2008М07, 237

"1 Високоградба, број", 2008М08, 258

"1 Високоградба, број", 2008М09, 223

"1 Високоградба, број", 2008М10, 165

"1 Високоградба, број", 2008М11, 253

"1 Високоградба, број", 2008М12, 299

"1 Високоградба, број", 2009М01, 177

"1 Високоградба, број", 2009М02, 188

"1 Високоградба, број", 2009М03, 229

"1 Високоградба, број", 2009М04, 224

"1 Високоградба, број", 2009М05, 183

"1 Високоградба, број", 2009М06, 186

"1 Високоградба, број", 2009М07, 224

"1 Високоградба, број", 2009М08, 172

"1 Високоградба, број", 2009М09, 200

"1 Високоградба, број", 2009М10, 196

"1 Високоградба, број", 2009М11, 241

"1 Високоградба, број", 2009М12, 221

"1 Високоградба, број", 2010М01, 123

"1 Високоградба, број", 2010М02, 159

"1 Високоградба, број", 2010М03, 180

"1 Високоградба, број", 2010М04, 184

"1 Високоградба, број", 2010М05, 171

"1 Високоградба, број", 2010М06, 182

"1 Високоградба, број", 2010М07, 179

"1 Високоградба, број", 2010М08, 205

"1 Високоградба, број", 2010М09, 221

"1 Високоградба, број", 2010М10, 158

"1 Високоградба, број", 2010М11, 176

"1 Високоградба, број", 2010М12, 232

"1 Високоградба, број", 2011М01, 130

"1 Високоградба, број", 2011М02, 132

"1 Високоградба, број", 2011М03, 147

"1 Високоградба, број", 2011М04, 165

"1 Високоградба, број", 2011М05, 180

"1 Високоградба, број", 2011М06, 184

"1 Високоградба, број", 2011М07, 166

"1 Високоградба, број", 2011М08, 149

"1 Високоградба, број", 2011М09, 165

"1 Високоградба, број", 2011М10, 208

"1 Високоградба, број", 2011М11, 173

"1 Високоградба, број", 2011М12, 208

"1 Високоградба, број", 2012М01, 126

"1 Високоградба, број", 2012М02, 131

"1 Високоградба, број", 2012М03, 146

"1 Високоградба, број", 2012М04, 153

"1 Високоградба, број", 2012М05, 179

"1 Високоградба, број", 2012М06, 179

"1 Високоградба, број", 2012М07, 185

"1 Високоградба, број", 2012M08, 197

"1 Високоградба, број", 2012M09, 196

"1 Високоградба, број", 2012M10, 196

"1 Високоградба, број", 2012M11, 177

"1 Високоградба, број", 2012M12, 189

"1 Високоградба, број", 2013M01, 136

"1 Високоградба, број", 2013M02, 168

"1 Високоградба, број", 2013M03, 180

"1 Високоградба, број", 2013M04, 190

"1 Високоградба, број", 2013M05, 168

"1 Високоградба, број", 2013M06, 139

"1 Високоградба, број", 2013M07, 143

"1 Високоградба, број", 2013M08, 91

"1 Високоградба, број", 2013M09, 81

"1 Високоградба, број", 2013M10, 100

"1 Високоградба, број", 2013M11, 160

"1 Високоградба, број", 2013M12, 195

"1 Високоградба, број", 2014M01, 113

"1 Високоградба, број", 2014M02, 147

"1 Високоградба, број", 2014M03, 196

"1 Високоградба, број", 2014M04, 130

"1 Високоградба, број", 2014M05, 139

"1 Високоградба, број", 2014M06, 126

"1 Високоградба, број", 2014M07, 146

"1 Високоградба, број", 2014M08, 100

"1 Високоградба, број", 2014M09, 176

"1 Високоградба, број", 2014M10, 169

"1 Високоградба, број", 2014M11, 181

"1 Високоградба, број", 2014М12, 207

"1 Високоградба, број", 2015М01, 153

"1 Високоградба, број", 2015М02, 149

"1 Високоградба, број", 2015М03, 133

"1 Високоградба, број", 2015М04, 127

"1 Високоградба, број", 2015М05, 128

"1 Високоградба, број", 2015М06, 116

"1 Високоградба, број", 2015М07, 231

"1 Високоградба, број", 2015М08, 111

"1 Високоградба, број", 2015M09, 186

"1 Високоградба, број", 2015М10, 187

"1 Високоградба, број", 2015М11, 201

"1 Високоградба, број", 2015М12, 216

"1 Високоградба, број", 2016М01, 155

"1 Високоградба, број", 2016M02, 197

"1 Високоградба, број", 2016M03, 116

"1 Високоградба, број", 2016M04, 138

"1 Високоградба, број", 2016M05, 163

"1 Високоградба, број", 2016M06, 174

"1 Високоградба, број", 2016M07, 181

"1 Високоградба, број", 2016M08, 151

"1 Високоградба, број", 2016M09, 196

"1 Високоградба, број", 2016M10, 187

"1 Високоградба, број", 2016M11, 219

"1 Високоградба, број", 2016M12, 199

"1 Високоградба, број", 2017M01, 226

"1 Високоградба, број", 2017M02, 265

"1 Високоградба, број", 2017M03, 232

"1 Високоградба, број", 2017M04, 159

"1 Високоградба, број", 2017M05, 133

"1 Високоградба, број", 2017M06, 158

"1 Високоградба, број", 2017M07, 124

"1 Високоградба, број", 2017M08, 154

"1 Високоградба, број", 2017M09, 141

"1 Високоградба, број", 2017M10, 245

"1 Високоградба, број", 2017M11, 140

"1 Високоградба, број", 2017M12, 155

"1 Високоградба, број", 2018M01, 132

"1 Високоградба, број", 2018M02, 119

"1 Високоградба, број", 2018M03, 119

"1 Високоградба, број", 2018M04, 134

"1 Високоградба, број", 2018M05, 116

"1 Високоградба, број", 2018M06, 117

"1 Високоградба, број", 2018М07, 146

"1 Високоградба, број", 2018M08, 102

"1 Високоградба, број", 2018M09, 130

"1 Високоградба, број", 2018M10, 158

"1 Високоградба, број", 2018M11, 144

"1 Високоградба, број", 2018M12, 172

"1 Високоградба, број", 2019M01, 157

"1 Високоградба, број", 2019M02, 81

"1 Високоградба, број", 2019M03, 106

"1 Високоградба, број", 2019M04, 122

"1 Високоградба, број", 2019M05, 135