Даниела Мицеска

Историја

03 јануари, 2020 5.25 KB csv e86ce614f15eba96a08d39deca4eeecf

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ООУ “Манчу Матак“ Кривогаштани

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "265.366, 00", Комерцијална банка 2008-2019, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Имот на родители, Трансакциона сметка, "250, 00", Комерцијална банка 2014-2019, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "2.001, 00 ЕУР", Стопанска банка АД Скопје 2017, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "78, 00", Стопанска банка АД Скопје 2006-2019, Стекнување со договор за купопродажба

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "441.376, 00", Стопанска банка АД Скопје 2017-2019, Стекнување со договор за купопродажба

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "20.627, 00", 2019 -,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "33.997, 00", 2007 -,

Друг имот, Заеднички имот, Златен накит, "40.000, 00", , Стекнување на друг начин

Други приходи, Заеднички имот, Приходи од продажба на пиперки, "170.000, 00", 01.09/30.11.2019,

Други приходи, Заеднички имот, Приходи од продажба на пиперки, "18.000, 00", 01.09/30.11.2019,

Други приходи, Заеднички имот, Приходи од продажба на пиперки, "252.000, 00", 01.09/30.11.2019,

Други приходи, Заеднички имот, Приходи од продажба на пиперки, "95.000, 00", 01.09/30.11.2019,

Други приходи, Заеднички имот, Приходи од продажба на тутун, "200.000, 00", 01.01.2020/28.02.2020,

Други приходи, Заеднички имот, Приходи од субвенции, "100.000, 00", 2019 и во тек на 2020,

Други приходи, Имот на брачен другар, Плата, "23.800, 00", месечно,

Други приходи, Имот на родители, Пензија, "3.070, 00", месечно,

Други приходи, Имот на родители, Пензија, "4.600, 00", месечно,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.460.000, 00", 58 м2 Прилеп 2008 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "775.962, 00", 66 м2 с.Обршани 1983 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "48.000, 00", 400 м2 с.Обршани 1920 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "60.000, 00", 3800 м2 с.Обршани 2018 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "230.133, 00", 30 м2 с.Обршани 1992 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "832.710, 00", 110 м2 с.Обршани 1982 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "150.000, 00", 5000 м2 с.Обршани 2015 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Заеднички имот, парично побарување, "163.437, 00", 2019, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Заеднички имот, парично побарување, "33.015, 00", 2019, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Друго, "200.000, 00", Приклучна механизација -/2000, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "120.000, 00", Мерцедес Ц 220 1998/2011, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "120.000, 00", Трактор ИМТ 542 1981/2016, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "180.000, 00", Трактор ИМТ 539 1982/2016, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "615.000, 00", Трактор Махиндра 475 Di 2018/2019, Стекнување со договор за купопродажба