Слаѓана Трпковска Салтирова

Историја

01 септември, 2019 375 B csv c0e84bb595923ce01b8ac0d1f429e068

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > СУГС Лазар ТАнев Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, недал податок, Кредит, "900.000, 00", 2017 2027,

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.510.076, 00", "105 м2 Скопје 2011 52, 50", Стекнување со договор за градба