Радица Тодоровска Алексовска

Историја

25 септември, 2019 910 B csv b802bc1eeec61f8e5a9fda8cf3d32094

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење > ЈП за благосостојба на животни скитници ЛАЈКА

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредитна картичка, "175.000, 00", - -,

Долгови, Имот на брачен другар, Кредитна картичка, "61.000, 00", - -,

Долгови, Личен имот, Кредит, "610.000, 00", 2015 2020,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "30.000, 00", - -,

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "65.000, 00", Рено Мегане 1997/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "700.000, 00", Киа Спортаге 2015/2015, Стекнување со договор за купопродажба