Слободанка Тасева

Историја

06 декември, 2019 1.78 KB csv e7074638ed3f21ac6aa71c2039296be9

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ОУ „Крсте П. Мисирков“ - с.Бистрица

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Други приходи, Имот на брачен другар, наемнини, "1.000.000, 00", од 2009 г,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "500.000, 00", 53 м2 Дојран 2003 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, -, 75 м2 Дојран 2017 -, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "1.200.000, 00", 440 м2 Дојран 2003 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "1.000.000, 00", 120 м2 Дојран 2003 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Производни капацитети, -, 614 м2 Дојран 2003 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, -, 64 м2 Скопје 2003 -, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, -, Пежо 4007 2007/2009, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Сопственички удел, -, 100% 2003, Стекнување со наследство

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Сопственички удел, -, 50% 2003, Стекнување со наследство