Оливер Деркоски

Историја

03 април, 2016 1.29 KB csv 7dcb0540f2b515d65154cf0421122bb9

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > неизвршен директор > АД Водостопанство на РМ - Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "2.500.000, 00 денари", 2013 7 години,

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "2.000.000, 00 денари", 100 м2 Прилеп 1994 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.500.000, 00 денари", 59 м2 Скопје 2009 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "4.500.000, 00 денари", 76 м2 Скопје 2013 -, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Недефинирани побарувања, "500.000, 00 денари", 2010-2014, Стекнување на друг начин

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "800.000, 00 денари", 2010, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Цитроен Ц3 2010/2013, Стекнување со договор за купопродажба