Чедо Крстевски

Историја

10 мај, 2018 414 B csv bd07d2676f93ab7c35b76dcf5862f80f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > член на Одбор за контрола на материјално финансиско работење > ЈОУ Библиотека „Тане Георгиевски“ Куманово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.200.000, 00", 68 м2 Куманово 1997 -, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "120.000, 00", Сеат Толедо 1997/2002, - недал податок -