Братислав Димитров

Историја

03 април, 2016 915 B csv 10c47fbe2a40ff5983a4cf8543ad44dd

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > НУ Театар за деца и младинци - Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "215.000, 00 денари", 64.5 м2 село Владимирово 1998 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "4.858.500, 00 денари", 79 м2 Скопје 1996 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "123.000, 00 денари", сеат ибица 2007/2007, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "399.750, 00 денари", сеат леон 2010/2010, Стекнување со договор за купопродажба