Анета Јоновска Љубенова

Историја

02 септември, 2018 1.75 KB csv 3c5d46d3cfc5c1c4088e5af4547c42d9

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ „Пере Тошев“ Росоман

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Дозволено пречекорување на трансакциска сметка, "76.000, 00 денари", / /,

Долгови, Личен имот, Кредит, "450.000, 00 денари", 2017 2022,

Долгови, Личен имот, Кредит, "600.000, 00 денари", 2017 2025,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "76.000, 00 денари", 2012 /,

Други приходи, Личен имот, Земјоделско производство, "200.000, 00 денари", "јуни, јули, август",

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "350.000, 00 денари", 800 м2 Росоман 2012 /, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "150.000, 00 денари", 246 м2 Росоман 2012 /, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "460.000, 00 денари", 13.000 м2 Росоман 2012 /, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "580.000, 00 денари", 70 м2 Росоман 2012 /, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Машини и друга опрема, /, Трактор ИМТ-539 1987/2012, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "400.000, 00 денари", Фиат Пунто 2001/2002, Стекнување со договор за купопродажба