Ирина Пановска Ставридис

Историја

29 октомври, 2017 3.30 KB csv 0412ffd03849eb3e391637f13f0bc06a

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Универзитетска клиника за хематологија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Орочен девизен депозит, "10.096, 00 EUR", Шпаркасе банка -, Стекнување со договор за подарок

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Орочен девизен депозит, "15.000, 00 EUR", Стопанска банка АД Битола -, Стекнување со договор за подарок

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "1.800, 00 EUR", Шпаркасе банка 2023, Стекнување со договор за подарок

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "138.091, 00", Шпаркасе банка 2017, Стекнување со договор за подарок

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "10.000, 00", Стопанска банка АД Битола -, Стекнување со договор за подарок

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен девизен депозит, "9652, 14", Стопанска банка АД Битола -, Стекнување со договор за подарок

Долгови, Личен имот, Кредит, "444.109, 100", - 2021,

Долгови, Личен имот, Кредит, "813.947, 78", - 2023,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "2.300.000, 00", 38 м2 Скопје 2003 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "3.000.000, 00", 62 м2 Охрид 2016 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "5.200.000, 00", 85 м2 Скопје 2016 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "5.500.000, 00", 93 м2 Скопје 2007 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "3000, 00", 345 2014, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "6686, 08", 50 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "1584, 72", 115 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "2650, 00", 24 2017, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "316, 82", 951 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "3170, 06", 100 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, 310, 100 2007, Стекнување со договор за купопродажба