Страшко Милошевски

Историја

03 април, 2016 771 B csv 505bbea37506b6297cad8755b9a6b62a

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Дом на култура Пробиштип

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=3...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "EUR 2.000, 00", Стопанска банка -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 10.000, 00", Стопанска банка -, - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "50.000, 00 евра", 457 м2 - - -, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "5.000, 00 евра", Југо Флорида 1999/-, - недал податок -