Зоран Димитровски

Историја

04 јануари, 2022 565 B csv ca710309e7e4c8e80b9ca737b53bb65f

Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.875.000, 00", 2012 2032,

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.647.000, 00", 32 м2 Скопје 2012 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "155.000, 00", Опел Астра 2009/2009, Стекнување со договор за купопродажба