Весна Ацеска

Историја

15 септември, 2019 931 B csv ed157800353620200d5ac5d45a6138da

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на училишен одбор > ОУ “Манчу Матак“ Кривогаштани

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "50.000, 00", 1.500 м2 Кривогаштани 2000 -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "60.000, 00", 2.500 м2 Кривогаштани 2000 -, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "500.000, 00", 30 м2 Кривогаштани 2000 -, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на родители, Други превозни средства, "200.000, 00", тактор ИМТ 533 1972/-, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "90.000, 00", Фиат Пунто 2002/-, - недал податок -