Валентина Алексова

Историја

03 април, 2016 1.62 KB csv bff83ff4c0a27e207b5014113f49853d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Дом на култура „Крсте Мисирков“- Свети Николе

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "200.000, 00 денари", 3.525 м2 Црнилиште 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, -, 7.549 м2 Ѓуѓанци 2008 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, -, 71.449 м2 КО Ѓуѓанци 2008 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа со двор, "100.000, 00 денари", 30 + 50 м2 Свети Николе 2008 3/4, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "3.500.000, 00 денари", "297, 14 м2 Свети Николе 2008 1/1", Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Друго, "60.000, 00 денари", Тракторска прикола ИМТ 313 1975/2013, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Машини и друга опрема, "120.000, 00 денари", Трактор ИМТ 533 1975/2013, Стекнување со договор за подарок