Љубица Митева

Историја

25 октомври, 2020 4.14 KB csv af0fd3deb6ae16cf2c696d6079d0590d спореди
01 септември, 2019 3.79 KB csv 9d1393d5c2e3235a8beb438125ff35f2

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Здравствен дом Струмица

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Девизен депозит, "12.250, 00 евра", Охридска банка 2011, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на деца, Денарски депозит, "350.171, 00", Шпаркасе банка од 02.01.2013, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "19.000, 00", Охридска банка 2019, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарски депозит, "8.000, 00", Охридска банка 2019, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "1.050.000, 00", - -,

Долгови, Личен имот, Кредит, "600.000, 00", 2017 2025,

Долгови, Личен имот, Кредит, "700.000, 00", - -,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Градежно земјиште, "11.560, 00", 6.27 м2 Ново Село 2012 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Градежно земјиште, "55.000, 00", 29.32 м2 Ново Село 2012 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Градежно земјиште, "850.000, 00", 920.78 м2 Ново Село 2012 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "12.000, 00", 1127.27 м2 Ново Село 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "30.000, 00", 866.26 м2 Ново Село 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "6.000, 00", 393.34 м2 Ново Село 2012 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "23.985, 00", 451 м2 КП бр. 438 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, "10.000, 00", 668.73 м2 Ново Село 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, "6.000, 00", 427.59 м2 Ново Село 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Ливада, "8.000, 00", 574.63 м2 Ново Село 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Лозје, "120.000, 00", 1102.31 м2 Ново Село 2008 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Пасиште, "75.000, 00", 11850.28 м2 Ново Село 2012 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, "180.000, 00", 21483.93 м2 Ново Село 2012 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Шума, "30.000, 00", 2904.68 м2 Ново Село 2012 1/2, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "2.286.800, 00", Лексус 2017/2020, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "307.500, 00", Цитроен Ц4 2006/2007, Стекнување со договор за купопродажба