Владимир Пешевски

Историја

26 септември, 2016 3.93 KB csv 70c60a07ad2010b42a91f646cc16da38 спореди
03 април, 2016 3.83 KB csv 33bab25fbd3372c9f266a549f92f8a6e

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседател > Влада на Република Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "EUR 715, 00", Стопанска банка -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна сметка, "USD 1.000, 00", НЛБ Тутунска банка /, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 100.000, 00", Стопанска банка /, - недал податок -

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "30.000, 00 евра", 2016 -,

Други приходи, Личен имот, Отпремнина (бонус), "16.000.000, 00 денари", 2009,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Гаража, "418.200, 00 денари", 16 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Гаража, "612.000, 00 денари", 21 м2 Скопје 2008 /, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "1.200.000, 00 денари", 1.500 м2 село Визбегово - /, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "4.885.802, 00 денари", 72 м2 Скопје 2016 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "7.956.000, 00 денари", 119 м2 Скопје 2008 /, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "3.276.650, 00 денари", 8.376 м2 КО Долно Соње 2009 /, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "4.100.000, 00 денари", 9.424 м2 КО Долно Соње 2009 /, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "431.900, 00 денари", 85 м2 КО Визбегово 2008 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "5.213.650, 00 денари", 2.177 м2 КО Визбегово 2008 /, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Благородни метали, "918.000, 00 денари", Накит -/-, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "1.530.000, 00 денари", Митсибуши Оутлендер 2008/2008, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "367.200, 00 денари", Тојота Корола 2002/2002, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "191.562, 00 денари", Моторцикл Дерби 125 2011/2013, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Удели, "244.800, 00 денари", 20% 2008, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "122.400, 00 денари", 40% 2009, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "19.533.331, 00 денари", 70% 2008, Стекнување на друг начин