Зоран Јолевски

Историја

15 септември, 2016 3.85 KB csv 6175c3dcd45bb414fe2fbb429eeb7f1d спореди
03 април, 2016 3.63 KB csv ab5d73ff54e841be9e135b7eeb61dc21

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Министер за одбрана > Влада на Република Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "USD 11.000, 00", Suntrust bank 2005, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "USD 12.000, 00", "Citibank, USA 2007", - недал податок -

Долгови, Личен имот, Кредит, "2.240.000, 00 денари", 2009 12 години,

Долгови, Личен имот, Кредит, "400.000, 00 денари", 2016 61 месец,

Долгови, Личен имот, Кредит, "70.000, 00 УСД", 2007 15 години,

Други приходи, Заеднички имот, Рента, Променлива, од 2008,

Други приходи, Личен имот, Приходи од продажба на акции, "83.700, 00 денари", 2016,

Други приходи, Личен имот, Рента, Променлива, -,

Други приходи, Личен имот, Рента, Променлива, од 2007,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "240.000, 00 долари", "100 м2 Тампа, САД 2004 1/1", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "3.000.000, 00 денари", 61 м2 Охрид 2009 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "4.400.000, 00 денари", 71 м2 Скопје 2009 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "9.300.000, 00 денари", 126 м2 Скопје 2009 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "24.000.000, 00 денари", 278 м2 Скопје 2009 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "600.000, 00 денари", 1.522 м2 КО Кучково 1986 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "800.000, 00 денари", "2.000 м2 КО Долно Водно, Скопје 2006 1/1", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "4.400.000, 00 денари", "59, 5 м2 Скопје 1976 1/1", Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Заеднички имот, Уметнички и колекционерски предмети, "300.000, 00 денари", Уметнички слики -/-, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Благородни метали, "1.000.000, 00 денари", Златен накит -/-, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "180.000, 00 денари", Сангјанг Муссо 1997/2004, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "2.000, 00 денари", 20 2006, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "1.600.000, 00 денари", 265 2005, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "230.000, 00 денари", 1.374 2005, Стекнување со договор за купопродажба