Гоце Андоновски

Историја

29 март, 2018 8.73 KB csv acd41fac6495dd6cecf7d0bc7d23ad37

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на Училишен одбор > ОУ „Мите Богоевски“ Ресен

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "0, 00", Комерцијална банка /, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 138, 00", Комерцијална банка /, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 34, 00", Шпаркасе банка /, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 37, 00", Халк банка /, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Трансакциона сметка, "денари 12.500, 00", Стопанка банка /, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Имот на родители, Трансакциона сметка, "денари 300, 000, 00", Комерцијална банка /, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, - не дал податок -, "денари 200, 00", / /, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Девизна штедна книшка, "0, 00", / /, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "денари 33, 00", Комерцијална банка 2011, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "0, 00", Тутунска банка /, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 100, 00", Комерцијална банка /, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 70, 00", Халк Банка /, - недал податок -

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "780.000, 00 денари", 2017 2027,

Други приходи, Имот на брачен другар, Плата, "20.000, 00 денари", месечно,

Други приходи, Имот на брачен другар, Регрес за 2017 година, "11.700, 00 денари", годишно,

Други приходи, Имот на брачен другар, Субвенции, "7.273, 00 денари", годишно,

Други приходи, Имот на родители, Продажба на овошје - јаболка, "300.000, 00 денари", /,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "5.000.000, 00 денари", 366 м2 Ресен 2008 /, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Непрецизиран имот, "1.900.000, 00 денари", 2.726 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Овошна градина, "1.300.000, 00 денари", 2.203 КО Претор / /, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "800.000, 00 денари", 57 м2 КО Покрвеник 1985 /, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на родители, помошни простории, "150.000, 00 денари", 35 м2 КО Покрвеник 1985 /, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, недал податок, Градежно земјиште, "120.000, 00 денари", 1.293 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Земјоделско земјиште, "30.000, 00 денари", 68 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Земјоделско земјиште, "415.000, 00 денари", 2.445 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Ливада, "80.000, 00 денари", 641 м2 КО Прељубје / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Лозје, "85.000, 00 денари", 454 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Магацински простор, "415.000, 00 денари", 152 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Непрецизиран имот, "1.232.000, 00 денари", 2.772 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Непрецизиран имот, "130.000, 00 денари", 1.106 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Непрецизиран имот, "213.000, 00 денари", 1.546 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Непрецизиран имот, "265.000, 00 денари", 1.721 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Непрецизиран имот, "423.000, 00 денари", 2.332 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Непрецизиран имот, "435.000, 00 денари", 2.625 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Непрецизиран имот, "600.000, 00 денари", 2.694 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Непрецизиран имот, "80.000, 00 денари", 486 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Непрецизиран имот, "800.000, 00 денари", 1.497 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Непрецизиран имот, "920.000, 00 денари", 2.212 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Овошна градина, "2.691.000, 00 денари", 5.382 м2 / / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Овошна градина, "750.000, 00 денари", 1.232 м2 КО Покрвеник / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Овошна градина, "800.000, 00 денари", 1.421 м2 КО Покрвеник / /, - недал податок -

Недвижен имот, недал податок, Овошна градина, "915.000, 00 денари", 1.885 м2 / / /, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Оружје, /, "Пиштол „Црвена застава“ 7, 65мм //2008", Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на родители, Машини и друга опрема, "13.000, 00 денари", Плуг 1985/1985, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на родители, Машини и друга опрема, "160.000, 00 денари", Трактор 539 Фергусон 1985/1985, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Други превозни средства, "20.000, 00 денари", Скутер 150сс НАМАС //2011, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "120.000, 00 денари", Форд Фокус 2004/2011, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "92.000, 00 денари", Дачија Супер Нова Европа 2003/2003, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, недал податок, Машини и друга опрема, "10.000, 00 денари", Гребало „Батуе“ ///, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, недал податок, Машини и друга опрема, "30.000, 00 денари", Атомизер Агромеханика ///, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, недал податок, Машини и друга опрема, "30.000, 00 денари", Самоделска приколка 1997/1997, - недал податок -