Илија Исајловски

Историја

03 април, 2016 3.10 KB csv e2f54714a9f74d89cf1f2eb5dc72f10b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Руската Федерација

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Денарска платежна картичка, "денари 40.000, 00", НЛБ Тутунска банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 30.000, 00", Уни банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 35., 000, 00", Стопанска банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 40.000, 00", Мастер Кард -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 50.000, 00", Капитал банка -, Стекнување на друг начин

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, плата, Стопанска банка -, - недал податок -

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "554.490, 00 денари", 2006 година 2011 година,

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.532.222, 00 денари", 2003 година 2013 година,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "3.312.000, 00 денари", "45, 48 м2 Скопје 2003 /", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "630.000, 00 денари", 700 м2 Катлановско брдо 1985 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.536.000, 00 денари", 32 м2 Скопје 2000 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "5.616.000, 00 денари", 104 м2 Скопје 1995 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "3.000.000, 00 денари", 80 м2 село Стење 2003 /, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.680.000, 00 денари", 28 м2 Скопје 2003 /, Стекнување со договор за подарок

Побарувања, Имот на брачен другар, Надомест по основ на денационализација, "30.000.000, 00 денари", 1945, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "857.400, 00 денари", Сеат Леон 2006/2006, Стекнување со договор за купопродажба