Александра Пили

Историја

03 јануари, 2020 1.92 KB csv 4fad802b414309726befa35299f9b28b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈЗУ Спец болница за превенција, лекување и рехабилитација на хронични, респираторни и алергиски заб.

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Штеден влог, "1.200.000, 00", Стопанска банка АД Скопје 2008, Стекнување со наследство

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.850.000, 00", 2013 2025,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Деловен простор, "1.850.000, 00", 27 м2 Битола 1989 1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјоделско земјиште, "500.000, 00", 550 м2 с. Трново 1981 1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "2.100.000, 00", 36 м2 Битола 2012 1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "9.225.000, 00", 280 м2 Битола 2009 1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.460.000, 00", 73 м2 Битола 2013 1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Имот на брачен другар, Надомест по основ на денационализација, "60.000, 00", 2002, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "100.000, 00", БМВ 320Д 1999/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "60.000, 00", Голф 3 ТДИ 1996/1996, Стекнување со договор за купопродажба