Хисен Џемаили

Историја

28 април, 2020 2.04 KB csv 0935df77f8bcd9aaa6daa29ede5b3fbb спореди
25 септември, 2019 3.50 KB csv 7900b60ef7130e678884c6ebc599822d

Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Други приходи, Имот на брачен другар, кирија, "15.000, 00", месечно,

Други приходи, Имот на брачен другар, кирија, "30.000, 00", месечно,

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "1.500.000, 00", 8136 м2 Тетово 2015 1536 м2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјиште, "9.000.000, 00", 21643 м2 Тетово 2014 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "8.700.000, 00 денари", 350 м2 Тетово 2015 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "200.000, 00", 60м2 Тетово 2011 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "5.100.000, 00", 10937 м2 Тетово 2014 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа за одмор, "1.200.000, 00 денари", 90 м2 Тетово 2005 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.000.000, 00", 53 м2 Тетово 2015 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.500.000, 00 денари", 117м2 Тетово 2015 1/1, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "350.000, 00", Ford Ranger 2006/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "420.000, 00", Mitsubishi Pajero 1999/2018, Стекнување со договор за купопродажба