Зоран Вељановски

Историја

03 април, 2016 1.80 KB csv 2f27c0da03bdcaa5c2367ba32f9d023f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ЈУ Национален Парк „Галичица“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=6...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "3.536.250, 00 денари", 56 м2 Скопје 2012 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "90.000, 00 денари", 1.500 м2 Дебрца 2008 1/6, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "90.000, 00 денари", 3.843 м2 Дебрца 2008 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "1.500.000, 00 денари", 105 м2 Охрид 2008 1/12, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "3.536.250, 00 денари", 56 м2 Скопје 2012 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "120.000, 00 денари", Мотор Пиаџио - X8 2007/2007, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "30.000, 00 денари", Цитроен 3X 1994/1995, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "500.000, 00 денари", Шевролет Круз 2010/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "300, 00 денари", 440 2007, Стекнување на друг начин