Живко Преџов

Историја

02 септември, 2018 795 B csv 3d12f2e492c1ee1872c5def337ed81e2

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ “Св.Кирил и Методиј“ - Велес

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "20.000, 00 денари", 170 м2 Велес 2016 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.860.000, 00 денари", 73 м2 Велес 2016 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.612.000, 00 денари", 40 м2 Скопје 2016 -, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "300.000, 00 денари", Мерцедес Б150 2007/2016, - недал податок -