Маја Чанаќевиќ

Историја

03 април, 2016 779 B csv ffeba400f3a63670166dc463290e754a

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > НУ Македонска филхармонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Друг имот, Личен имот, Лична заштеда, "300.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Друг имот, Личен имот, Музички инструмент - обоа (1996 г), "250.000, 00 денари", , Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "30.000, 00 денари", - 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "60.000, 00 денари", - 2006, Стекнување со договор за купопродажба