Стевица Јосифовски

Историја

01 септември, 2019 1.51 KB csv 9b2607c7485139ff8e3249c28acd40a4

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Член на комисија > Агенција за електронски комуникации

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Други приходи, недал податок, месечен надоместок, 44.000, месечно,

Други приходи, недал податок, плата, 60.000, месечно,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.000.000, 00", 64 м2 Скопје 2018 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "5.000.000, 00", 96 м2 Скопје 2010 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "6.000.000, 00", 102 м2 Скопје 2018 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "2.000.000, 00", 100 м2 Гостивар 2015 1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.000.000, 00", 82 м2 Гостивар 1994 1, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "2.200.000, 00", Нисан-х-траил 2017/2017, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, недал податок, Акции, 20.000, 20 2007, Стекнување со договор за купопродажба