Николчо Симонов

Историја

03 април, 2016 1.06 KB csv 44dea49cc49b8c526b9fa22464ca741d

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Председател > Основен суд Кратово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска штедна книшка, "74, 00 денари", , - недал податок -

Недвижен имот, Заеднички имот, Земјоделско земјиште, , . КО Кратово 1981 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Куќа, , . КО Кратово 1981 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Заеднички имот, Шума, , . КО Кратово 1981 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "52.000, 00 евра", 53 м2 Скопје 2015 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Заеднички имот, Моторни возила, "240.000, 00 денари", Маестро 1996/, - недал податок -