Гордана Трајкоска

Историја

06 декември, 2019 1.27 KB csv e430a11ded56ba726417f8bceff755dd

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Проректор > Универзитет “Св.Климент Охридски“

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "8.800, 00 CHF", Стопанска банка Скопје -, - недал податок -

Други приходи, Личен имот, закупнина, "6.150, 00", месечно,

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "2.900.000, 00", 14 м2 Прилеп 2005 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "650.000, 00", 223 м2 Прилеп 2009 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Куќа за одмор, "745.873, 00", 56 м2 Асамати 2013 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "1.720.000, 00", 86 м2 Прилеп 1997 1/1, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "300.000, 00", Mitsubishi Argiro Jeep 2003/2010, Стекнување со договор за купопродажба