Даниела Темелкова

Историја

03 април, 2016 594 B csv c6633fa11d08a73a25af029afe852d26

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > Државен студентски Дом Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=8...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, недал податок, Кредит, "1.220.000, 00", 2010 10 години,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "2.000.000, 00 денари", 30 м2 Скопје 1995 1/1, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "200.000, 00", форд фиеста 2007/2012, Стекнување со договор за купопродажба