Бобан Црничиќ

Историја

25 октомври, 2020 3.46 KB csv bc4b6cc647f7b47ad6516df6c598ed4c

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈП Улици и патишта - Скопје

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "2.191.860, 00", 162 м2 Скопје 2009 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "183.577, 00", 995 м2 Скопје 2013 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "2.424.084, 00", 1516 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "302.580, 00", 615 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "372.321, 00", 2018 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "449.257, 00", 2435 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "601.224, 00", 376 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "776.622, 00", 574 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "4.708.440, 00", 419 м2 Скопје 2017 1/1, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Лозје, "452.947, 00", 2455 м2 Скопје 2013 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Магацински простор, "2.939.700, 00", 239 м2 Скопје 2009 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, недал податок, Земјоделско земјиште, "337.389, 00", 211 м2 Скопје 2013 1/2, Стекнување со наследство

Недвижен имот, недал податок, Земјоделско земјиште, "397.782, 00", 2156 м2 Скопје 2013 1/2, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Имот на брат, Моторни возила, "185.000, 00", Мерцедес Ц220 ЦДИ 2002/2010, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брат, Моторни возила, "450.000, 00", Мерцедес Ц220 ЦДИ 2007/2019, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "120.000, 00", Мерцедес Ц220 ЦДИ 1998/2011, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "120.000, 00", Цитроен Берлинго 2005/2019, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "30.000, 00", Мопед Јонвај 2013/2018, Стекнување со договор за купопродажба