Славица Темелковски

Историја

03 април, 2016 2.86 KB csv a42b812eda2066ce3926d78c33347fc7

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Велес

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на родители, Трансакциона сметка, "денари 4.697, 00", Поштенска банка, - недал податок -

Банкарски депозити, Имот на сестра, Жиро сметка, "денари 639, 50", Стопанска банка, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Денарска платежна картичка, "денари 0, 00", Комерцијална банка Мастер Кард, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 8.775, 00", Комерцијална банка, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Трансакциона сметка, "денари 1.374, 50", Стопанска банка, - недал податок -

Долгови, Личен имот, Кредит, "450.000, 00 денари", 2011 7 години,

Долгови, Личен имот, Кредит, "600.000, 00 денари", 2009 6 години,

Друг имот, Имот на родители, средства во готово, "5.500, 00 евра", , - недал податок -

Друг имот, Имот на сестра, златен накит и средства во готово, "187.500, 00 денари", , - недал податок -

Друг имот, Личен имот, златен накит и средства во готово, "247.000, 00 денари", , - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "280.000, 00 денари", 30 м2 Демир Хисар 1/2 идеален дел, - недал податок -

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "750.000, 00 денари", "64, 92 м2 Велес", - недал податок -

Недвижен имот, Имот на сестра, Времен објект, "450.000, 00 денари", 12 м2, - недал податок -

Недвижен имот, Личен имот, Деловен простор, "895.000, 00 денари", 16 м2 Велес 2010 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Побарување по основ на даден заем, "150.000, 00 денари", , - недал податок -

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "150.000, 00 денари", Застава 101 1974/, - недал податок -

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "663.400, 00 денари", Цитроен Ц3 1.4и 2011/2011, Стекнување со договор за купопродажба