Златко Апостолоски

Историја

04 јануари, 2022 928 B csv a0d143eed4a542f28f7931c76fcc0d1e

Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на деца, Кредит, "1.850.000, оо", 2019 2034,

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.260.000, оо", 60 м2 Сопиште 2005 целосно, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "6.300.000, оо", 200 м2 Сопиште 1993 целосно, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "125.000, оо", Рено Клио 2006/2017, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "190.000, оо", Сеат Леон 2006/2016, Стекнување со договор за купопродажба