Мила Царовска

Историја

28 април, 2020 4.95 KB csv 0b8b26e5c137e6972bb6d9b31add427f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Заменик на Претседателот на Владата задолжен за економски прашања > Влада на Република Северна Македонија

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "2.848, 00 ЕУР", Комерцијална банка Скопје -, - недал податок -

Банкарски депозити, Личен имот, Девизен депозит, "4.983, 00 УСД", Комерцијална банка Скопје -, - недал податок -

Долгови, Имот на брат, Кредит, "2.749.500, 00", 2019 2034,

Долгови, Имот на брат, Кредит, "399.750, 00", 2017 2021,

Долгови, Имот на брат, Кредитна картичка, "60.000, 00", - -,

Долгови, Имот на родители, Кредитна картичка, "94.000, 00 денари", - -,

Долгови, Личен имот, Кредит, "2.152.154, 00 денари", 2019 2034,

Долгови, Личен имот, Кредитна картичка, "77.000, 00", - -,

Друг имот, недал податок, ДПТУ Флај Кем ДООЕЛ Скопје, "607.500, 00", , Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брат, Градежно земјиште, "78.029, 00 денари", 1099 м2 Пониква 2018 -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "4.220.000, 00", "4613, 72 м2 Прељубје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "6.390.500, 00", "6993, 49 м2 Дрмени - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјоделско земјиште, "6.800.000, 00", "14870, 15 м2 Прељубје - -", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "3.660.000, 00 денари", 101 м2 Скпоје - -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "40.735.000, 00", 230 м2 Канада - -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "5.550.000, 00 денари", 200 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Ливада, "1.400.000, 00", 1602 м2 Перово - -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Лозје, -, 2218 м2 Лавци - -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "20.371.953, 00", 55 м2 Канада - -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "3.220.800, 00", 66 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, "63.474, 00 денари", 894 м2 Пониква 2018 -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, недал податок, Гаража, "307.450, 00", 20 м2 - - -, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, недал податок, Градежно земјиште, "73.788, 00", 1109 м2 Пониква - -, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, недал податок, Градежно земјиште, -, 20 м2 Пониква - -, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на брат, Моторни возила, "360.000, 00 денари", Хонда Акорд 2006/2014, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "245.000, 00", Пежо 407 -/-, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "270.000, 00", Pontiac Vibe -/-, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на родители, Моторни возила, "50.000, 00 денари", Хонда Џез 2008/2019, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "240.000, 00 денари", Тојота Јарис 2008/2008, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "3.045, 00", 145 2007, - недал податок -

Хартии од вредност, Имот на родители, Акции, "370.000, 00", 50 2012, - недал податок -