Серџим Мухамед

Историја

02 септември, 2018 2.23 KB csv 02b8027cebf59bc9b2adb9403781e185

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Амбасадор > Амбасада на РМ во Кралството Норвешка

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "177.209, 00 денари", 2015 2022,

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.845.000, 00 денари", 2011 2034,

Долгови, Личен имот, Кредит, "205.306, 00 денари", 2016 2026,

Други приходи, Заеднички имот, Приходи од закупнина, "10.000, 00 денари", 2014/18,

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "3.400.000, 00 денари", 168 м2 Скопје - -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Стан, "2.337.000, 00 денари", 47 м2 Скопје - -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "4.300.000, 00 денари", 96 м2 Скопје 2014 1/1, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Недефинирани побарувања, "307.500, 00 денари", 2008, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Недефинирани побарувања, "461.250, 00 денари", 1999, Стекнување со договор за купопродажба

Побарувања, Личен имот, Недефинирани побарувања, "984.000, 00 денари", 2007, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Благородни метали, "615.000, 00 денари", Златен накит и итн -/-, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "73.400, 00 денари", Рено Меган 2001/2016, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Уметнички и колекционерски предмети, "123.000, 00 денари", Масло во платно -/-, Стекнување на друг начин