Милка Спиркоска

Историја

01 септември, 2019 1.47 KB csv 1712b6339db6ab25f77c1d7c3e94db73

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Основен јавен обвинител > Основно јавно обвинителство Прилеп

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на деца, Штеден влог, "648.649, 00", Комерцијална банка АД Скопје 2016-2019, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "117.000, 00", 10.02.2019 неопределено,

Долгови, Личен имот, Кредит, "498.696, 00", 16.05.2017 16.01.2022,

Други приходи, Личен имот, закупнина, "2.500, 00", месечна закупнина,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стамбена зграда, "4.500.000, 00", 277 м2 Прилеп 2007 1/1, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан во семејна зграда, "600.000, 00", 41 м2 Прилеп 2003 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Градежно земјиште, -, 304 м2 Прилеп 1990 1/1, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "100.000, 00", Опел Вектра 1997/2012, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Личен имот, Акции, "3.000, 00", 3 2003, Стекнување со наследство