Светлана Матеска Трпеска

Историја

25 октомври, 2020 1.68 KB csv e5c7f6543508a75f930c07e4ce728c1f

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈОУДГ Виножито

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Штеден влог, "146.000, 00", Комерцијална банка 15.11.2011, Стекнување на друг начин

Долгови, Имот на брачен другар, Дебитна картичка, "40.500, 00", - 2022,

Долгови, Имот на брачен другар, Дебитна картичка, "62.700, 00", - 2022,

Долгови, Личен имот, Дозволено пречекорување на трансакциска сметка, "20.000, 00", 2013 2021,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.000.000, 00", 87 м2 Скопје 2017 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "1.600.000, 00", 429 м2 КО Кичево - 2/12, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Лозје, "200.000, 00", 127 м2 КО Охрид - 3/18, Стекнување со наследство

Побарувања, Личен имот, побарување по однос надомест на штета, "1.086.561, 00", 18.05.2017, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Благородни метали, "200.000, 00", злато -/2006, Стекнување со наследство

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "123.000, 00", Suzuki Sx4 2009/2019, Стекнување со договор за купопродажба