Роберт Павлевски

Историја

03 април, 2016 1.08 KB csv 20fddb39eeab7352e87aa6364cdbc0d7

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > НУ Центар за култура “Трајко Прокопиев“ - Куманово

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=4...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Имот на родители, Деловен простор, "153.250, 00 денари", 25 м2 Куманово 1985 -, Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "183.900, 00 денари", 2.500 м2 Куманово 2004 -, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Куќа, "3.065.000, 00 денари", 150 м2 Куманово 1985 -, Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "180.000, 00 денари", Фиат Типо 1995/2004, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "30.000, 00 денари", Застава 101 1982/1999, Стекнување со договор за купопродажба