Владимир Тартиќ

Историја

07 февруари, 2019 769 B csv a8a313be2e5bb9440455b60aaccad902

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Претседател на надзорен одбор > Градски енергетски систем - Скопје АД

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "3.400.000, 00", 2018 2048,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "2.136.052, 00", 60 м2 Скопје 2018 -, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "3.740.000, 00", 68 м2 Скопје 2016 -, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "91.950, 00", Шкода Октавиа 1999/2010, Стекнување со договор за купопродажба