Бајрам Реџепи

Историја

04 јануари, 2022 1.77 KB csv 463a2f9c0448150c5469403d9cfae7fa

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Извршен член на Одбор на директори > Национални Енергетски Ресурси

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=2...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "140.000, 00 денари", "4.419 м2 с.Селце, Тетово 2017 1/1", Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "3.000.000, 00 денари", "5.400 м2 с.Селце, Тетово 2017 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "8.000.000, 00 денари", "3.000 м2 Требош, Тетово 2017 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Куќа со двор, "8.000.000, 00 денари", "270 м2 с.Селце, Тетово 2017 1/1", Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Стан, "2.300.000, 00 денари", 74 м2 Тетово 2017 1/1, Стекнување со наследство

Побарувања, Личен имот, советнички паушали, "148.000, 00 денари", 2017, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "190.000, 00 денари", Мерцедес А180 2006/2017, Стекнување со договор за купопродажба

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "400.000, 00 денари", 340 2002, Стекнување на друг начин

Хартии од вредност, Личен имот, Удели, "7.500.000, 00 денари", 50% 2007, Стекнување на друг начин