Маја Давкова

Историја

03 април, 2016 823 B csv c1484a1a5eb78aa0cc99e412ef1cb02b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Директор > ООУ „Даме Груев“ Свети Николе

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=9...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Трансакциона сметка, "денари 429.100, 00", Халк банка 2014, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.045.500, 00 денари", 2012 15 години,

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Стан, "1.500.000, 00 денари", - Свети Николе 2012 -, - недал податок -

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "180.000, 00 денари", Голф 3 1996/2011, Стекнување со договор за купопродажба