Сашо Саздовски

Историја

07 февруари, 2019 1.52 KB csv 3c67b8871ff7c47797a485d3682bfef6

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Водовод Илинден

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Личен имот, Орочен денарски депозит, "733.272, 00 денари", Халк Банка 2014/18, Стекнување на друг начин

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "80.000, оо денари", 1333 м2 Кратово 2010 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "2.400.000, оо денари", 3393 м2 КО Илинден 2007 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "330.000, оо денари", 1.064 м2 КО Илинден 2007 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "1.800.000, оо денари", "106 м2 нас. место Илинден, Скопје 2007 1/1", Стекнување со договор за градба

Недвижен имот, Личен имот, Помошни објекти, "300.000, оо денари", "37 м2 Илинден, Скопје 2013 1/1", Стекнување со договор за градба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "90.000, оо денари", Даеву Калос 2003/2009, Стекнување со договор за купопродажба