Ацко Трајковски

Историја

10 мај, 2018 5.41 KB csv 5f5244c55824e3de4d511c723ac13f0b

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > ЈКП Комуналец - Демир Хисар

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Личен имот, Кредит, "420.000, 00 денари", 2014 2024,

Долгови, Личен имот, Платежна картичка, "62.000, 00 денари", / /,

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "19.000, 00 денари", "657, 01 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "21.000, 00 денари", "700, 28 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "29.000, 00 денари", "979, 07 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "30.000, 00 денари", "1.156, 84 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "30.000, 00 денари", 1.132 м2 КО Ново Село 2016 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "38.000, 00 денари", "1.278, 92 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "50.000, 00 денари", "1.706, 92 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "50.200, 00 денари", "1.674, 24 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "56.000, 00 денари", "1.579, 46 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "60.000, 00 денари", "2.005, 68 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "65.000, 00 денари", "2.180, 17 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "74.000, 00 денари", "2.488, 79 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "90.000, 00 денари", "3.024, 61 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјоделско земјиште, "90.000, 00 денари", "3.133, 64 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "700.000, 00 денари", 57 м2 Демир Хисар 2016 1/1, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Куќа, "71.000, 00 денари", 57 м2 КО Ново Село 2016 1/2, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "19.000, 00 денари", "640, 41 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Ливада, "23.000, 00 денари", "792, 24 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, "4.500, 00 денари", "150, 63 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, "65.000, 00 денари", "2.196, 83 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Овошна градина, "7.000, 00 денари", "241, 67 м2 КО Ново Село 2016 1/2", Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, помошни простории, "28.000, 00 денари", 62 м2 КО Ново Село 2016 1/2, Стекнување со договор за подарок

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "150.000, 00 денари", Пежо 206 2003/2004, Стекнување на друг начин

Подвижен имот, Имот на деца, Моторни возила, "50.000, 00 денари", Голф 3 1995/2017, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Личен имот, Моторни возила, "20.000, 00 денари", Фиат Куриер 1995/2016, Стекнување со договор за купопродажба