Андриана Стојановска Аврамовска

Историја

03 април, 2016 818 B csv 15d3c5007011dde0805b13a3bfd61ca0

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > Неизвршен член > АД за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Банкарски депозити, Имот на брачен другар, Девизен депозит, "EUR 1.029, 50", НЛБ Тутунска банка 2014, Стекнување на друг начин

Долгови, Личен имот, Кредит, "1.414.500, 00 денари", 2009 2028,

Недвижен имот, Личен имот, Стан, /, 40 м2 Скопје 2009 -, Стекнување со договор за купопродажба

Подвижен имот, Имот на брачен другар, Моторни возила, "184.800, 00 денари", Форд Фокус 1.8ТДЦИ 2000/2011, Стекнување со договор за купопродажба