Лидија Ѓошевска

Историја

02 септември, 2018 2.91 KB csv 5f6dc1b46ae461d2a4351264f16c74e4

Каталог на отворени податоци

Државна комисија за спречување корупција > ВД Директор > Државен Испитен Центар

Анкетни листови


оригинална адреса: http://www.dksk.org.mk/imoti_2/detail.php?detail=1...


Преглед:

Имот, Сопственост, Тип имот, Вредност, Карактеристика, Основ на стекнување

Долгови, Имот на брачен другар, Кредит, "1.600.000, 00 денари", 2016 2029,

Долгови, Личен имот, Кредит, "584.000, 00 денари", 2013 2020,

Други приходи, Имот на брачен другар, дивиденда, "60.000, 00 денари", 30.09.2017,

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "2.400.000, 00 денари", 44 м2 Скопје 2008 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Заеднички имот, Стан, "4.500.000, 00 денари", 66 м2 Скопје 2016 1/2, Стекнување со договор за купопродажба

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Земјиште, "60.000, 00 денари", 1.005 м2 с.Ѓавадо 2017 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на брачен другар, Куќа, "2.400.000, 00 денари", 164 м2 Битола 2001 1/1, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "1.800, 00", 75 м2 с.Брусник 1983 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "10.200, 00", 500 м2 с.Брусник 1983 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "130.000, 00 денари", 2.542 м2 с.Брусник 1983 7/8, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "2.338, 00", 115 м2 с.Брусник 1983 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "2.600, 00", 126 м2 с.Брусник 1983 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "24.000, 00", 1.200 м2 Битола 1983 1/3, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Имот на родители, Земјиште, "3.070, 00", 302 м2 с.Брусник 1983 2/12, Стекнување со наследство

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "120.000, 00 денари", 1.244 м2 с.Врусник 2016 7/8, Стекнување со договор за подарок

Недвижен имот, Личен имот, Земјиште, "60.000, 00 денари", 1.613 м2 Старо Лавци 2016 76/185, Стекнување со договор за подарок

Хартии од вредност, Имот на брачен другар, Акции, "1.045.500, 00 денари", 3.400 1997, Стекнување со договор за купопродажба